Hizmetlerimiz

HURDA METAL İŞLEME

Tesisimiz, metal ve demir dışı metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet göstermektedir. Belirli işlemlerden geçirilen bu hurdalar çevrede bulunan izabelere (metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayicilere)gönderilerek geri dönüşüm zincirine girmesi sağlanmaktadır. Tesisimize gelen metal atıklar arasında bulunan bazı metal dışı atıklar ayrıştırılarak ilgili lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Tesisimizde, Metal Hurda Kesme ve Presleme Ünitesi, Kantar ve Radyasyon Ölçüm Cihazı yer almaktadır. Tesisimizde oluşan atık sular ise kanallar ile yağ tutucu ünitesine bağlanmaktadır.

ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA

Tesisimiz, Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama konusunda da faaliyet göstermektedir. İşletmemiz 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik, kapsamında değerlendirilmektedir. Tesisimizde trafikten hurdaya ayrılmış, kazalı M1 ve N1 sınıfı araçların arındırılması ve sökümü faaliyeti yapılmaktadır.

Geçici depolama alanımızın 100 m2 si araç deposu olarak (açık alan) kullanılmaktadır., 400 m2 atölye, 100 m2 yeniden kullanılabilir parçaların muhafaza edildiği ve satışa sunulacak depo alanı, 100 m2 alan içinde kapalı alanda oluşturulmuş atık deposu, 20 m2 ayrıca saha içinde üstü kapalı olarak tasarlanmış atık deposu, 30 m2 soyunma odasının yanı sıra duş bölümleri de tesisimiz içerisinde yer almaktadır. Tesisimizde arındırma işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek yağ ve benzeri kimyasalların tesis dışına kontrolsüz şekilde gitmesini engellemek için tesis zeminin en düşük koduna yağ tutucu ünitesine eklenmiştir.

ÖTA İŞLEME

İşletmemizde ömrünü tamamlamış araçların işlenerek geri dönüşüme hazırlanması kapsamında tesise gelen arındırılmış araçlar eğer üzerlerinde herhangi bir atık yok ise ( döşeme, cam, plastik, demir dışı metal v.b. ) metal hurda kesme ve presleme ünitesine alınarak boyutları küçültülmektedir. Ancak tesise gelen araç pres makinasının haznesine girebilecek boyutta değil ise önce oksijenle kesim ünitesine alınarak boyutu küçültülür ve ardından kesme ve presleme ünitesine iş makinası vasıtasıyla gönderilmektedir. Bu ünitede uzun ve kaba metal hurdaların preslenerek yoğunluğunun arttırılması, kesilerek ebatının küçültülmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı geçici depolama firmalarından arındırma ve söküm işlemlerinden sonra tesise gelen araçlar üzerinde kalan tekstil, plastik, cam ve demir olmayan metal gibi tehlikesiz atıklar araçtan sökülerek geçici atık sahasında ayrı konteynırlarda biriktirilerek geri kazanım firmalarına gönderilmektedir. Geçici depolama alanlarının arındırma ve söküm işlemlerini tamamladıkları ömrünü tamamlamış araçlardan geriye kalan metal aksamı getiren nakliye araçları, tesis girişinde bulunan kantarda tartıldıktan sonra tesise kabul edilmektedir. Evrak işlemleri yapılan araçlar, Atık Kabul Ünitesi'ne saha görevlisi tarafından yönlendirilir. Geçici depolama alanlarında arındırılmış ve sökümü yapılmış araçlarda; cam, plastik, tekstil vb. gibi atıkların kalma ihtimali göz önünde bulundurularak kontrolü gerçekleştirilir. Bu atıklar var ise arındırılır. Parçalama ve kesim işlemleri için depolama alanına gönderilir. Depolama alanında hurdaların kesme, parçalama ve presleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra çevrede bulunan izabelere gönderilerek geri dönüşüm zincirine girmesi sağlanmaktadır. Depolama 100 m2 alanda yapılmaktadır.