Hakkımızda

TARİHÇE

Güncelenecek ...


MİSYONUMUZ

Çevrenin insan açısından öneminin en yüksek aşamaya geldiği günümüzde Geri Dönüşüm Sektörü artık en önemli sektörlerden birisi haline gelmiştir. Ülkemizin Dünya genelinde en çok hurda ithal eden ilk on ülkeden bir tanesi oluğu dikkate alınırsa metallerin geri dönüşümünün ülkemiz ekonomisine katkısı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Aynı zamanda Çevre ve Atık yönetimi açısından hurda metal geri dönüşümü sektörü büyük önem taşımaktadır. Atık yönetiminin uygulanabilirliğinde sektörün büyük faydası olmaktadır.

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği düşünüldüğünde geri dönüşümün önemi daha iyi anlaşılabilir. Kaynak israfını önlemenin yanında, ekonomiye olan katkısı sebebi ile atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması hayati önem taşımaktadır.

Bu nedenlerle Özak Geri Dönüşüm olarak misyonumuz hem çevreye hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için Geri Dönüşüm Sektörüne sürdürebilir fayda sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

Yaşanabilir bir çevre ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmak adına sektörde gücü ve hizmetiyle önder firma olmaktır.