ÖTA(Ömrünü Tamamlamış Araç)

bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları, bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam, parça ve malzemeleri kapsamaktadır. Ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak için, ÖTA Teslim Yerleri, geçici depolama alanı ve işleme tesisinden oluşan bir süreç ön görülmektedir.

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını; ÖTA Teslim Yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

HANGİ TİP ARAÇLARA KAYITTAN DÜŞME VE BERTARAF FORMU DÜZENLENEBİLMEKTEDİR?

Sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlar (N1) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar bu yönetmelik kapsamındadır ve bu araçlar için Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenlenebilmektedir.

ARAÇ TESLİMİ İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

* Araç üzerinde herhangi bir rehin ve tedbir bulunmadığına dair Trafik Tescil kuruluşlarından alınmış belge.

* Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi.

HURDA ARAÇ TESLİM EDİLİRKEN ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR?

Yönetmeliğe göre teslim edilecek araçlar teslim yerlerine eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Araç üzerinde eksik parça olması durumunda araç sahibi veya araç geçici depolama alanından geliyorsa teslim yeri yetkilisi eksik parçaları onaylamak zorunluluğuna sahiptir.

HURDA ARAÇLAR İÇİN NE KADAR BEDEL ÖDENECEKTİR?

ÖTA Yönetmeliğine göre Ömrünü tamamlamış araçlar için bir bedel ödenmeyecektir. Ancak ekonomik değeri olabilecek araçlar için hurda bedeli belirlenebilecektir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ NASIL İŞLENİR?

Ömrünü tamamlamış araçların üzerlerinde akü mevcutsa öncelikle akü sökülür ve yine araçta bulunması durumunda hava yastıkları devreden çıkartılır. Sonrasında araçta bulunan tüm yakıtla birlikte diğer çalışma sıvıları da araçtan tahliye edilir. Bunlara motor yağı, transmisyon yağı ve fren sıvısı ile soğutma sıvıları ve klima sisteminin dondurucu sıvısı da dahildir. Araç üzerindeki tüm tehlikeli parçaların sökülmesi ile araç arındırma işlemi gerçekleştirilir.

Araçta ekonomik değeri olan yeniden kullanılabilir parçalar olması durumunda kullanılmış parça olarak satışa sunmak veya yeniden üretim parçaları için söküm işlemi gerçekleştirilir. Ekonomik açıdan uygunsa, plastik veya cam gibi malzemeler geri dönüşüm amacıyla çıkartılır.

Tehlikeli maddelerden tam olarak arındırılmış olan araç öğütücüye gönderilir. Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme süreçleri sonrasında araçların %85?inin geri kazanılmasını sağlanmaktadır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ TESLİM SÜRECİ

1. Araç sahibi ilk olarak aracını Özak Geri dönüşüm ÖTA teslim yerine getirmelidir.

2. Özak Geri Dönüşüm yetkilisi, aracın teslimi sırasında Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunu, araç sahibine onaylatır ve araç üzerinde eksik parça varsa tespit edilerek karşılıklı olarak onaylanır.

3. Araç sahibi, aracını Özak Geri Dönüşüm ÖTA Teslim Yerine bırakır. Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu ile birlikte Trafik Tescil şubesine gider.

4. Trafik Tescil Şubesi aracın kayıt silme işlemini gerçekleştirir ve Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunu imzalar.

5. Trafik Tescil Şubesi Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun kendinde kalması gereken nüshasını alır diğer nüshaları ise Araç sahibine teslim eder.

6. Araç Sahibi, Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf formunun kendinde kalması gereken nüshasını alır, diğer nüshaları ÖTA Teslim Yerinde bırakır.

7. Özak Geri Dönüşüm tarafından aracın arındırılma söküm işlemlerine başlanır.